දික්කසාදයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද?

2016-03-04 11:57:00       771


දික්කසාදයක් ගන්න කොයිතරමි කාලයක් යනවාද?
සාමාණ්‍යයෙන් මෙම කරැණ අදාල අධිකරණයේ ක්‍රියාකාර්ත්වය මත රදා පවතින්නක් සමහර දිසා අධිකරණයන් දික්කසාද නඩු සමිබන්ධයෙන් ලිහිල් ප්‍රතිථිපත්තියක් අනුගමනය කරන අතර, සමහර අධිකරණයක් ඊට වඩා වෙනස් ප්‍රතිපත්ථියක් අනුගමනය කරණ අවස්ථාවන් දකින්න පුලුවන්.ඒ හේතුව නිසා සමහර දිසා අධිකරණයකින් වඩා ඉක්මනින් දික්කසාදයක් ලබා ගන්න පුලුවන් අතර තවත් අධිකරණයකින් දික්කසාදයක් ලබාගන්න ඊට වඩා වැඩි කාලයක් මිඩංගු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ පිළිබදව ඔබෙ නිතිඥ මහතාගෙන් වැඩි දුරටත් තොරතුරැ ලබා ගන්න.

සාමණ්‍ය දල අදහසක් ලබා ගැණිම සදහා මෙම කරැණු වැදගත් වනු ඇත.
සාමාණ්‍යයෙන් එක් නඩු වාරයක් මාස 03 ත් 04 ත් අතර කාලයකට වන අධිකරණයක, අවම වශයෙන් වසරක කාලයකින් දික්කසාදයක් ලබාගැනිමෙ, අවකාශයක් ඇත. මෙම කාලය අවම කාලය වන අතර උපරිම කාලය අවිනිස්චිත කරැණකි. උපරිම කාලය නඩුවෙ ඉල්ලා ඇති ඉල්ලිමි හා ස්වභාවය මතත්, නඩුව තරග කිරිම හෝ නොකිරිම මතත් රදා පවතින කරැණකි. තත්වය මෙසේ වුවත් බොහොමයක් දික්කසාද නඩු අඩු කාලයකින් අවසන් කිරිමෙ හැකියාවක් පවතින අතර ඒ පිළිබදව මුල් අවස්ථාවෙම ඔබෙ නිකිඥ මහතාගෙන් විමසා සිටිමට කටයුතු කරන්න.

දික්කසාද නඩුවක් අධිකරණයේ ගොනුකලායින් පසු ආයෙමත් කසාදයක් කර ගන්න පුලුවන් කවදාද?
දික්කසාද නඩුවක එක්තරා අවස්ථාවක අධිකරණය විසින් නෛසයි තින්දු ප්‍රකාශය නමින් හදුන්වනු ලබන තින්දු ප්‍රකාශයක් දානය කරණු ලබයි. මෙම තින්දු ප්‍රකාශය පිළිබදව දැන්විම අනිත් පාර්ශවයට පිස්කල් මාර්ගයෙන් හෝ විවෘත අධිකරණයේ භාර කරවිම කල යුතුය. එසේ බාර දුන් දින සිට මාස 03 ක් ඉක්මගිය පසු. අධිකරණය මගින් මෙම නෛසයි තින්දු ප්‍රකාශය නියත තින්දු ප්‍රකාශයක් බවට පමුණුවනු ලබයි. එම මොහොතේ පටන් ඔබට නැවතත් විවාහයක් සිදු කර ගැනිමෙ අවකාශය ලැබෙ. නෛසයි තින්දුව නියත කිරිමට පෙර ඇතිකර ගනු ලබන විවාහයන්ද,  ද්වි විවාහය යන වරදට ඇතුලත් වනු ඇත.

දික්කසාද සහතියක කියල දෙයක් තියෙනවාද?
කසාද සහතිනය වගේ පොතකින් ඉරල දෙන ලස්සන කොලයක් දික්කසාද යේදි ලැබෙන්නේ නැ.දික්කසාද සහතිකය කියන්නේ, දික්කසාද විම සමිබන්ධයෙන් පවරනු ලැබු නඩුවෙදි නිකුත් කල නෛයිසයි තින්දුවෙ හා නියත තින්දුවෙ සහතික පිටපතට.මෙම තින්දු තමාගේ නිතිඥ මහතා විසින් නඩු කටයුතු අතර අධිකරණයේ ගොනු කිරිම සිදු කරන අතර නියමිත ගාස්තුවට යටත්ව ඉන් පිටපතක් ඔබට ලබාගත හැක. ඒ සමිබන්ධයෙන් ඔබගේ නිතිඥ මහතා ඔබට උපදෙස් සපයයි.

මෙ තමයි දික්කසාදයක් ගැන ඔබ උනන්දු වෙනවා නමි සාමාණ්‍ය වශයෙන් ඔබගේ නඩුව පිළිබදව ඔබට තිබිය යුතු පරිචය.ඉන් පසු ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කරැණු කිහිපයත් සමග මෙම ලිපි පෙලේ දික්කසාදය යන මැය නිමාවට පත් වෙන්න නියමිතයි.More News »