ඇප ලබා ගැනීම යනු

2016-03-21 12:11:00       617


අධිකරණයකදී විත්තිකරුවන් නැවත අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම දරන්නට එකඟවන පුද්ගලයා ගෙවන වටිනාකම ඇපය යනුවෙන් හැඳින්වෙයිග එය විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් වන විධිමත් පොරොන්දුවකිග

ඇපයක් තැබීමෙන් බලාපොරොත්තු වනුයේ විත්තිකරුවන් නියමිත පරිදි අධිකරණයට පැමිණවීමයිග ඇපකරුගේ වගකීම වන්නේ ද එයයිග

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සතු වගකීම සිවිල් පුද්ගලයකුගේ භාරයට පත් කිරීම ඇපයකදී සිදු වන බව සරලව කිව හැකියග

මුදල් ඇප හා ශරීර ඇප වශයෙන් ඇපය කොටස් දෙකකිග අධිකරණයකදී මේ ඇප දෙකම හෝ ඉන් එක් ඇපයක් නියම කළ හැකියග

විත්තිකරු  අධිකරණය හමුවට පැමිණවීමල විත්තිකරුට අධිකරණයට ඒමට නොහැකි නම් ඒ ගැන අධිකරණයට වාර්තා කිරීම හා අධිකරණයේ පෙනී සිටීමට ඇපකරු බැඳී සිටියිග  නියමිත නඩු දිනවලදී විත්තිකරුවන් අධිකරණයට හමුවට ගෙන ඒමට නොහැවුවහොත් ඒ ගැන ඇපකරුවන් වග කිව යුතුයග

යම් හෙයකින් විත්තිකරු නඩු දිනයේ උසාවියේ පෙනී සිටීම මගහැරියහොත් ඇපකරු විසින් පොරොන්දු වූ ඇප මුදල ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ රාජසන්තක දේපළක් බවට පත් කළ හැකියග යම් හෙයකින් විත්ති කරු හා ඇපකරු යන දෙදෙනාම අධිකරණයේ පෙනී නොසිටියහොත් ඇපකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස වරෙන්තු නිකුත් කළ හැකියග

විත්තිකරු නඩුවෙන් නිවැරදිකරු වී නිදහස් වීමල වැරදිකරු වීමල මියයෑමල නඩුව අවසන්වීම වැනි අවස්ථාවක මුදල් ඇප  නැවත ලබා ගැනීමට අයිතියක් ඇතග

අපරාධ නීතිය පදනම් වී ඇත්තේ නිර්දෝෂීත්වයේ පූර්ව නිගමනය මතයග එම නිසා යම් පුද්ගලයකු   සැකකරැවකු බවට පත්වූ අවස්ථාවක අධිකරණයේදී වරද ඔප්පු වී ඔහු වරද කරුවකු කරන තාක් ඔහු නිර්දෝෂී පුද්ගලයකු සේ සළකයිග ඔහුට කිසිදු දඩුවමක් නොදෙයිග

සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේම ඇප ඉල්ලා සිටීමට ඔහුට අයිතියක් ඇතග ඔහු කර ඇත්තේ මුල් අවස්ථාවේදීම ඇප දිය හැකි වරදක් නම් ඇපපිට නිදහස් කෙරේග එය මුදල් ඇප හෝ ශරීර ඇප හෝ ඒ දෙකම හෝ විය හැකියග

සුළු පහරදීම්ල අනර්ථය වැනි වැරදි සුළු වැරදි ලෙස හැඳින්වේග

ආයුධ ළඟ තබා ගැනීමල ආයුධ එකතු කිරීමල ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට හෝ ජනරජය සම සිටින රාජ්‍යයකට විරුද්ධව යුද්ධ කිරීමල කැරලි ගැසීමල මනුශ්‍ය ඝාතනය ආදිය මුල් අවස්ථාවේදීම ඇප නොහැකි වැරදි වේග

මුල් අවස්ථාවේදීම ඇප දිය හැකි වරදක් වුවත් ඇපදීම මගින් ඉදිරි විමර්ශනවලට බාධාවක් වන්නේ නම් ඇප නොදී සිටිය හැකියග


More News »