රථ වාහන අනතුරු වන්දි සම්බන්ද නීති තත්තවය..

2016-04-20 11:13:00       597


 මේ සම්බන්ද ප්‍රමාණවත් නීතිමය දැනුම නොමැති වීම නිසා බොහෝ අවස්ථාවල රථ වාහන අනතුරකින් පසුව වන්දි ලබාගැනීමේ අවස්ථාව/හිමිකම බොහොමයක් දෙනා අතින් ගිලිහි යන අවස්ථා එමටය.

    වාහනයක් අනතුරකට පත්වූ විටක ඒ හා සම්බන්ද නීති කෘත්‍ය මුලික වශයෙන් සිදුකෙරෙන්නේ පොලිසිය විසින් වන අතර පොලිසිය, මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ වරද සිදු කල රියදුරුට එරෙහිව අපරාධ චෝදනා ගොනුකරයි.

    අප සමාජයේ ඇති වැරදි මතයක් වන්නේ බොහෝ දෙනෙකු සිතා සිටින්නේ වන්දි ලබාගත හැක්කේ මෙම නඩුවෙන් බව හෝ වන්දි ලබා ගැනීමට වෙනත් නඩුවක් පැවරීමට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මෙම නඩුව අවසන් විය යුතු බවයි. මෙය වැරදි ආකල්පයකි.

    ඇතැම් අවස්ථාවල මහේස්ත්‍රාත්තුමා විසින් පොලිසිය විසින් ගොනු කරනු ලැබූ නඩුවේදීද වන්දි නියම කරන අතර එය හුදෙක්ම මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ අභිමතය මත ක්‍රයාත්මක වන අතර එසේ නියම කල හැකි උපරිම වන්දි මුදලද වන්නේ රු. ලක්ෂයක් දක්වා පමණි.

    නියම ලෙසම අදාල හානි පුරණය කරගැනීම සඳහා නොපමාව අදාළ දිසා අධිකරණයේ වන්දි/අලාභ නඩුවක් පැවරිය යුතුය. මේ සඳහා අප කලින් අවස්ථාවක දැනුවත් කල කලවරෝධය බලපාන අතර, අදාල අනතුර සිදුවී වසර 2ක් ඉක්මයාමට මත්තෙන් නඩු පැවරීම කල යුතුය. යමෙකු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුව අවසන්වනතුරු සිටීම නුවණට හුරු නොවන්නේ කලවරෝධය ඉක්මවීම මගින් තම නඩුවට අගතියක් ඇතිවිය හැකි නිසාය.

    අලාභ ගෙවීම සම්බන්ද නඩු පිලිබඳ පොදු ජනතාව බියක් දැක්වන අතර එය එසේ විය යුතුම නොවේ. ඕනෑම වාහනයක් සඳහා අවම වශයෙන් තෙවැනි පාර්ශව රක්ෂණාවරණයක් වත් අනිවාර්ය නිසා, ගිවිසුම් ගත ආකාරයට රක්ෂිතයා ක්‍රියාකොට ඇත්නම් වන්දි ගෙවීමේ වගකීම ඇත්තේ රක්ෂණ සමගම මතය.More News »