කාන්තා ඔබේ අයිතීන් පිළිබඳ දැනුවත්ද?  ඔබත් ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න.

2016-04-29 10:15:00       746


ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැළැක්වීමේ පනත ලංකා නීති ඉතිහාසයේ විශේෂ සන්ධිස්ථානයකි. මෙය 2005 වසරේ අගෝස්තු මස 09 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කරගන්නා ලදී.

ශාරීරික වශයෙන් පීඩාවට ලක් කිරීම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද?

මේ සඳහා පීඩාවට ලක්වෙන පුද්ගලයාගේ ශරීරය ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන පහත දැක්වෙන ක්‍රියාවන් අදාළ වේ.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 16 වැනි පරිච්ඡේදයේ දක්වා ඇති මනුෂ්‍ය ශරීරය සම්බන්ධ වැරැදි. එනම් ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවකින් සිදු කෙරෙන යම් යම් වැරැදි ක්‍රියාවන්ය. ඒවා මෙසේ වගන්ති ගත කර ඇත.

293 වගන්තිය - සාවද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතනය

294 වගන්තිය - මිනී මැරුම

299 වගන්තිය - සිය පණ හානිකර ගැනීමට අනුබල දීම

300 වගන්තිය - මිනීමැරීමට තැත් කිරීම

303 වගන්තිය - ගබ්සා කිරීම

304 වගන්තිය - ස්ත්‍රියගේ කැමැත්ත නොමැතිව ගබ්සා කිරීම

305 වගන්තිය - ගබ්සා කිරීමේ අදහසකින් කරනු ලැබූ ක්‍රියාවකින් මරණය සිදු කිරීම

308 වගන්තිය - වයස අවුරුදු 12ට අඩු දරුවකු මව, පියා හෝ  භාරව සිටින තැනැත්තා විසින් බැහැරලීම හෝ අතහැර දැමීම

308 (ආ) වගන්තිය - දරුවන්ව කෘෘරත්වයට භාජනය කිරීම

310 වගන්තිය - තුවාල කිරීම

311 වගන්තිය - බරපතළ තුවාලසිදු කිරීම

330 වගන්තිය - අයුතු අවහිරය

331 වගන්තිය - අයුතු සිරකර තැබීම

340 වගන්තිය - බලහත්කාරය

341 වගන්තිය - සාපරාධී බලහත්කාරය

342 වගන්තිය - අඩන්තේට්ටම් කිරීම

345 වගන්තිය - ලිංගික අතවර කිරීම

350 වගන්තිය - අපහරණය

351 වගන්තිය - පැහැරගෙන යාම

360 (ආ) වගන්තිය - දරුවන්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීම

360 (ඇ) වගන්තිය - තැනැත්තන් වෙළෙඳාම් කිරීම

362 (අ) වගන්තිය - විවාහ වූ බවට වංචා සහගතව අඟවා යම් තැනැත්තකු සමඟ සංවාසයෙහි යෙදීම

363 වගන්තිය - ස්ත්‍රී දූෂණය

364 (අ) වගන්තිය - ව්‍යහිචාරය

365 වගන්තිය - අස්වාභාවික වැරැදි

365 (ආ) වගන්තිය - බරපතළ ලිංගික අපයෝජනය
 

ඉහත සඳහන් වැරැදිවලට වෙන වෙනම දඬුවම් හිමි වේ.
 

ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැළැක්වීමේ පනතෙනි.

curtesy : sinhalalipi.comMore News »