අපරාධ නඩුවක අනිවාර්ය අවම සිරදඬුවම ලිහිල් කිරීමේ බලය අධිකරණයට තිබේද?

2016-05-03 10:37:00       748


අපරාධ නඩුවක චුදිතයෙකු ස්වකැමැත්තෙන් වරද පිලිගිමකදී හෝ නඩුව විභාග කොට වරද කරු කළ පසු අධිකරණය විසන් කළ වරදට දඬුවම් නියම කිරීම සිදු කෙරේ.එකී දඬුවම් අතර ,

(අ)අවවාද කොට මුදාහැරිම පමණක් හෝ රජයේ රජයේ ගාස්තුවක් පමණක්

(ආ).අත්හිටවූ සිරදඬුවම

(ඇ)දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක(බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව ) සිරදඬුවම සමග දඩ මුදලක්,

(ඈ)දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක සිරදඬුවමක් හෝ දඩ මුදලක්

ඉහත කී දඬුවමේ ප්‍රමාණය අදාල වරද විග්‍රහ කෙරෙන පනතේ සඳහන් වේ.එය පාර්ලිමේන්තුවේ මගින් පනවන එකී වරද විග්‍රහ කෙරෙන පනතේ විග්‍රහ වේඋදාහරණයක්‌ ලෙස ශුද්ධ හෙරොයින් ග්රෑම් දෙකකට වඩා ජාවාරම් කරන ලද චුදිතකුට හිමි දඬුවම අන්තරායකර විෂවර්ග සහ අබිං පනතේ දක්වා ඇත්තේ මරණිය දඬුවම හෝ ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම වේ.අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි එකී දඬුවම දෙකෙන් එකක් නියම කරයි.එය තෝරාගැනීමේ අභිමත බලය අධිකරණය සතුවේ.

නමුත් ඇතැම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව පනවා ඇති දඬුවම අනිවාර්ය අවම සිර දඬුවම් පනවා ඇත.එනම් කිසියම් චුදිතයෙකු අදාල වරද පිලිගැනිමකදී හෝ අධිකරණය නඩුව විභාග කොට වරදකරු කිරිමකදී අනිවාර්ය අවම සිර දඬුවක් නියම කළ යුතු බවට එකී පනතේ සඳහන් වේ.උදාහරණයක්‌ ලෙස බරපතල ලිංගික අපයෝජනය හෝ බාලවයස්කාර දැරියක් දුෂණය කිරීම වැනි වැරදි වලදී අවම අනිවාර්ය සිර දඬුවම වසර 10 ක් වන අතර උපරිම සිරදඬුවම වසර 20 දක්වා නියම කළ හැක.

Hon Attorney General vs Anura Bandara Weerasinha  SC:-3/2008 නමැති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නඩු තීන්දුවේදී මෙම අවම අනිවාර්ය සිර දඬුවම පිලිබඳ සාකච්චා කරන ලදී.මෙම නඩුවේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු වය අවුරුදු 15 ක පමණ පාසැල් යන ගැහැණු ළමයෙකු සමග ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇතිකර ගෙන හොර රහසේ පැනගොස් ඔවුන්ගේ විවාහ ජීවිතය ආරම්භ කරන ලදී.දෙමවුපියනන් කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත චුදීත තරුණයා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අතර අනුරාධපුර මහාධිකරණයේ ස්ත්‍රී දුෂණය යටතේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 1995 අංක 22 සංශෝධනයේ 364 (2)ඉ යටතේ අධිචෝදනා කරන ලදී.

අධෝචෝදනා පත්‍රය භාර දුන් පසු ස්ව කැමැත්තෙන් වරද පිළිගත් තරුණයා දඬුවම සම්බන්ධයෙන් සහනයක් අයද සිටින ලදී.නමුත් මෙම වරද යටතේ වරකරුවෙකුට දියහැකි අවම සිර දඬුවමක් පාර්ලිමේන්තුව නියම කොට ඇත.එනම් වසර 10 ක සිර දඬුවමක් නියම කළ යුතුවේ.නමුත් අධිකරණයේ අවධානය යොමු වුනේ අනුරාධපුරයේ ඈත ගොවි ගම්මාන වල අඩු වයසින් විවාහ වන ප්‍රතිශතය යම් සැලකිය යුතු මට්ටමක පවතින බවයි.නමුත් අධිකරණයට යම් සහනයක් ලබා දීමේ හැකියාවක් නැත.මන්ද අවම සිර දඬුවමක් නියම කොට ඇති බැවිනි.මේ අවස්ථාව එන විට අදාල ගැහැණු දරුවා සහ චුදිත තරුණයා  (ගැහැණු දරුවා වෙනත් අයෙකු සමග සහ තරුණයා වෙනත් ස්ත්‍රියක් සමග)සාර්ථක විවාහ ජීඑවිත  ගත කරමින් සිටී. එනමුත් මහාධිකරණය විසින් වසර 10 ක අවම සිර දඬුවම නියම කරන ලදී.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම තත්වය මේ නඩුවේදී සලකා බලන ලදී.එනම් පාර්ලිමේන්තුව විසින් පනවනු ලබන අවම සිර දඬුවම නොසලකා අධිකරණයට දඬුවම් ලබා දීමේ අභිමත බලයක් තිබේද යන්නයි.ඒ අනුව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 4 (ඇ),11 ,12(1) ව්‍යවස්ථා සලකා බලන ලදී.ඒ අනුව අවම අනිවාර්ය සිර දඬුවම ඉහත කී ව්‍යවස්ථා සමග ගැටෙන බවට තීරණය කරන ලදී.ඒ අනුව එකී අනිවාර්ය අවම සිර දඬුවම නොසලකා අධිකරණයේ අභිමතය අනුව දඬුවම් කිරීමේ බලය ඇති බවට තීරණය කරන ලදී.ඒ අනුව වර්තමානයේ විශේෂයෙන් ඉහත සඳහන් අවස්ථාවල මහාධිකරණය විසින් මෙම නඩු තීන්දුව පාදක කරගෙන අත් හිටවූ සිර දඬුවම හෝ අදාල කරුණු සලකා වන්දි මුදල් නියම කොට ලිහිල් දඬුවම් නියම කිරීම දැකිය හැක.

curtesy : lawpage.lk


More News »