වෙබ් අඩවි වලින් සිදුකරන චරිත ඝාතන සඳහා වන ලංකා නීතිය කුමක්ද?

2016-05-13 11:54:00       648


විවධ වෙබ් අඩවි වලින් සමාජයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිත අලලා සිදුකරන චරිත ඝාතන කිසි සේත් අනුමත කළ නොහැක.එය මාධ්‍ය සංස්කෘතියේ ඇති සදාචාරය කෙලසිමකි.නමුත් එවැනි වෙබ් අඩවි පවත්වා ගන්නන්ට එරෙහිව ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නීතියක් තිබේද?

නීතිය ප්‍රධාන වශයෙන් අපරාධ නීතිය සහ සිවිල් නීතිය වශයෙන් කොටස් දෙකකි.අපරාධයක් යනු සමස්ත සමාජයේ සියලුම ජනයට එරහිව කරන සහාසික අපරාධයකි.එසේම අපරාධ වරදක් රජයට එරහිව කරන වරදකි.එනිසා අපරාධයක් සිදුවූ සැනින් පොලිසිය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ ක්‍රියාත්මක වී රජය වෙනුවෙන් අපරාධ කරන්නාන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි.මිනි මැරීම ,තුවාල කිරීම අපරාධ වැරදි වේ .අපරාධ වැරදි මොනවද යන්න විග්‍රහ කරන ලංකාවේ ප්‍රධානතම  නීතිය ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය වන අතර අනෙකුත් අනපනත් මගිනුත් ඇතැම් අපරාධ වර්ග මොනවද යන්න පැහැදිලි කර ඇත.

නමුත් සිවිල් වරදක් යනු පුද්ගලයෙක් සමාජයේ තවත් පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව කරන සාපරාධී නොවන වරදකි.එය සමස්ත සමාජයේ පුද්ගලයින්ට බල නොපාන අතර අදාල  පුද්ගලයාට පමණක් බලපානු ඇත.ස්වාමි පුරුෂයා හේතුවක් නොමැතිව බිරිඳ අතහැර යාම සිවිල් වරදකි.එය බිරිඳට එරහිව කරන වරදකි.මෙවැනි අවස්ථාවක දික්කසාද නඩුවක් පැවරීමට රජය ,රජය වෙනුවෙන් පොලිසිය මැදිහත් නොවේ.එය එකී බිරිඳ විසින් පෞද්ගලිකව නඩුව පවරා සහන ලබා ගත යුතුය.

පුද්ගලයන්ගේ චරිත ඝාතන වලට අදාල අපහාස නීතිය පැතිකඩ දෙකකි.එනම් අපරාධ නීතිය යටතේ රජය මැදිහත් වී පවරන අපරාධ නඩු සහ අදාල අපහාසයට ලක් වූ අය විසන් සිවිල් නීතිය යටතේ පවරන අපහාස නඩු වශයෙනි.එනම් සරලව ප්‍රකාශ කළහොත් අපහාසය යටතේ පවරන සිවිල් නඩුව සහ අපරාධ නඩුවයි.

ලංකාවේ අපරාධ නීතිය තුල සපරාධි අපහාසය සම්බන්ධ වගන්තින් කිහිපයක් ඇතුලත් වී තිබු අතර එකී සාපරාධි අපහස නීතිය දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයෙන් ඉවත් කොට ඇත.එකී සංශෝදනයට පෙර කිසියම් පුද්ගලයකුට එරෙහිව කරනු ලබන සාපරාධි අපහාසයක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ නඩුවක් පවරා සිර දඬුවම් සහ දඩ මුදල් නියම කිරීමට එකී වරද කල  පුද්ගලයාට එරෙහිව පැනවීමට පුළුවන.

නමුත් දැනට පවතින නීතිය අනුව සාපරාධි අපහාසය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ නඩුවක් පැවරීමට නොහැකි අතර සිවිල් නඩුවක් පවරා සිදු වූ හානියට වන්දි අයකරගැනීමට තවමත් හැකියාව පවතී .අපහාසය සම්බන්ධයෙන් වන අපරාධ නඩුවකට වඩා සිවිල් නඩුවක වන වාසි සහගත තත්වයක් වන්නේ වන්දි මුදල් ලබාගැනීමට ඇති හැකියාවයි.

අපහාසය සම්බන්ධයෙන් වන සිවිල් නඩුවක් නීතිමය තත්වය රෝමලන්දේසි නීති තත්වය බලපාන අතර නඩුව පැවරිය යුතු අධිකරණය වන්නේ දිසා අධිකරණයයි.අපහාසය යටතේ වන සිවිල් නඩුවකදී ප්‍රකාශිත කරුණු සත්‍ය නම් එය අපහාසයක් සේ නොසැලකේ.

වෙබ් අඩවි පවත්වාගෙන යන්නන්ට විශාල ලියා පදිංචි ගාස්තුවක් නියම කිරීමට වඩා අපහාසය සම්බන්ධයෙන් වන අපරාධමය වගකීම පැවරීමට අදාල නීතිමය තත්වය පෙර පැවති තත්වයට නීතය සංශෝධනය කිරීමට බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවීම වඩා  සුදුවූ වේ.එසේ නොමැතිව නිර්මාණකරුවාගේ නිර්මාණශිලිත්වයට තහංචි දැමීම රටේ ඉදිරිගමනට බාධාවක් වනු ඇත.

curtesy : lawpage.lk


More News »