ඇටෝර්නි බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

2017-07-13 10:21:00       785


විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා ඔබට ඔබ වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට ,දේපල පරිපාලනය කිරීමට ,එසේත් නැතිනම් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට,ලියකියවිලිවලට අත්සන්කිරීමට,බැංකු ගිණුම් පවත්වාගෙන යාමට,දේපලක් විකිණීමට හෝ ඔබ වෙනුවෙන් කිසියම් කටයුත්තක් කිරීමට,වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ලිඛිතව පැවරීම ඇටෝර්නි බලයපැවරීම යන්නෙන් අදහස් වේ.ලංකාවේ ඇටෝර්නි බලය පිලිබඳ නීතිය 1920 අංක;4 දරන ඇටෝර්නි බලපත්‍ර පිලිබඳ ආඥා පනත යටතේ පාලනය වේ.එකී පනත 1913 අංක ;09, 1939 අංක;33 සහ 1978 අංක;23 දරන සංශෝධිත පනත් යටතේ මුල්පනත සංශෝධනයට ලක්වී ඇත.

ඉහත කි ආකාරයට ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් අකස්කළයුත්තේ සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු සහිතව නොතාරිස්වරයෙකු, හෝ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ටර්වරයෙකු, මහේස්ත්‍රාත් වරයෙකු,මහකොමසාරිස් වරයෙකු හෝ තානාපති වරයෙකු ඉදිරියේ ඇටර්නි බලය පවරන්නා එකී ලේඛනයට අත්සන්කිරිමෙනි.ඇටර්නි බලපත්‍ර විශේෂ ඇටර්නි බලපත්‍ර ,සාමාන්‍ය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර වශයෙන් ආකාර දෙකකි.විශේෂ ඇටෝර්නි බලපත්‍රය කිසියම් විශේෂ කටයුත්තකට අදාලව සකස්කරන ලේඛනයකි.සාමාන්‍ය ඇටෝර්නි බලපත්‍රය බලය ලබාදෙන්නා වෙනුවෙන් ඕනෑම කාර්යක් කිරීමට අදාලව සකස් කරන ලේඛනයකි.
ඇටර්නි බලපත්‍රයක් සකස්කිරීමේදී පහත සඳහන් කරුණු වැදගත් වේ.

(අ ).විදේශ ගත වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඇටර්නි බලපත්‍රයක් සකස්කරන්නේ නම් විදේශ ගත වීමට පෙර මෙරටදී සකස් කිරීමෙන් ඒ සඳහා ගතවන කාලය සහ මුදල් ඉතිරි වේ .

(ආ).කිසියම් විශේෂ කාර්යක් කිරීමට පමණක් කිරීමට ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් සකස්කිරිමට අවශ්‍ය නම් එකී විශේෂ කාර්යට පමණක් ඇටෝර්නි බලය සිමා කිරීමෙන් පසුකාලීනව ඇතිවියහැකි අනවශ්‍ය ගැටළු වලින් මිදීමට හැක.උදාහරණයක් වශයෙන් හමන් විදේශ ගතව සිටිනා කලසිමවතුල ලංකාවේ අධිකරණයක සිවිල් නඩු කටයුත්තකට තමා වෙනුවන් පෙනී සිටීමට නම් එකී කරණයට පමණක් ඇටෝර්නි බලපත්‍රය සිමා කරන්න.

(ඇ).තමාට ඉතාම විස්වාසවන්ත තැනැත්තාට ඒ බලය ලබාදෙන්න.

(ඈ).එකී ඇටර්නි බලය ලබාදුන් කාර්ය අවසන් නම් හෝ තමන්ට එකී කාර්යන්ට නිරතවීමට හැකිනම් වහාම ඇටර්නි බලපත්‍රය අවලංගු කරන්න.

(ඉ).ඇටර්නි බලපත්‍රය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කාර්යාලයේ නිසිපරිදි ලියාපදිංචි වී ඇද්ද,අවලංගු කල අවස්ථාවක නිසිපරිදී ලේඛනවල සටහන් වී ඇද්ද යන්න පරික්ෂ කර බලන්නං

(ඊ).ලිසිං පහසුකම් සහිත වාහනයක් ඇටර්නි බලපත්‍රයක් මගින් කිසිවිටකත් මිලට නොගන්න.එය නීතියනුකුල නොවේ.වාහනයේ නීතියනුකුල අයිතිය ඒ මගින් හිමි නොවේ.

(උ).විදේශයක සිටින අයෙකුගේ කාර්යයක් ලංකාවේ අයෙකු ලවා කරවා ගැනීමට ඇටර්නි බලපත්‍රයක් සකස් කරගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට එකී ඇටර්නි බලපත්‍රය අත්සන් කල යුත්තේ ඒ රටේ සිටින ලංකාවේ තානාපති ,කොන්සල්වරයෙකු,එරට නොතාරිස්වරයෙකු වන නීතිඥ වරයෙකු ඉදිරියේය.එය මෙරටට එවා මසක් ඇතුලත රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් කාර්යාලයේ ලියා පදිංචි කළ යුතුය.

(ඌ).ඇටෝර්නි බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම.

ඇටර්නි බලපත්‍රයක් ලිය පදිංචි වු පසු එකී ඇටර්නි බලපත්‍රයේ බලය ලබාදුන් තැනැත්තාට හෝ බලය ලැබූ තැනැත්තාට යන පාර්ශවයන් දෙකටම එය ඕනෑම අවස්ථාවක අවලංගු කළ හැක.ඒ සඳහා එකී ඇටර්නි බලය අවලංගු කරන බවට සිංහල,දෙමල සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවලින් පුවත්පත් දැන්වීමක්ද,රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ දැන්වීමක්ද පලකොට එකී දැන්වීම්ද , ඇටර්නි බලපත්‍රයේ මුල්පිටපත සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් වරයා වෙත භාර දීමෙන් අවලංගු කළ හැක.එසේ අවලංගු බවට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් වරයා අදාල පත ඉරුවේ සටහන් කරන තුරු ඇටර්නි බලපත්‍රයෙන් දී ඇති බලය ඇටර්නි බලකරු/බලය ලාභී මියයන තෙක් වලංගුව පවතී .

danuma.lk


More News »