අධිකරණයට නොගොස් දික්කසාදයක් ලබාගත හැකිද?

2017-08-03 11:05:00       802


ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකුට බලපාන සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ එනම් 1907 අංක:19 දරණ සාමාන්‍ය විවාහ ආඥා පනත යටතේ ලියා පදිංචි කරන ලද විවාහයක් අධිකරණ නියෝගයක් නොමැතිව විසුරුවා හල නොහැක.සාමාන්‍ය ජනවහරේ පවතින දෙපාර්ශවය වෙන්ව වසර කිහිපයක් වෙනම සිටීමෙන් එකී විවාහය ඉබේම අවලංගු වන බවට ඇති මතය නිවැරදි නොවේ.

ලියා පදිංචි විවාහය විසුරුවා හැරීමට අදාලව නඩු වර්ග දෙකකි.එනම්,

(අ).විවාහ ශුන්‍ය නඩු

(ආ).දික්කසාද නඩු

විවාහ ශුන්‍ය නඩු :-සාමාන්‍ය විවාහ ආඥා පනත යටතේ විවාහ වීමට පාර්ශවයන් විවාහ වන දිනට වයස අවුරුදු 18 සම්පුර්ණ නොවූ විවාහ,තහනම් ලේ ඥාතීන් අතර වන විවාහ පළමු විවාහය අධිකරණ නියෝගයකින් විසුරුවා නොහැර දෙවන වරට ලියාපදිංචි වූ විවාහ සහ පාර්ශවයන් තර්ජනයන් මත වන විවාහයන් නීතිය ඉදිරියේ අවලංගු විවාහයන් බවට ප්‍රකාශ කරවා ගැනීමට දිසා අධිකරණයක් ඉදිරියේ පාර්ශවයන් විසින් පවරනු ලබන නඩු විවාහ ශුන්‍යතා නඩු වශයෙන් සැලකේ.මෙවැනි නඩුවක් විභාග කොට තීන්දුවක් ලබා දීමට ගතවන කාලය අඩුය.

දික්කසාද නඩු:-දික්කසාද නඩුවක් යනු නීතිය ඉදිරියේ වලංගුව පවතින එනම් ඉහත කි නුසුදුසු කම් නොමැති විවාහයක් විසුරුවා හැරීමට පවරනු ලබන නඩු වේ.මෙවැනි දික්කසාද නඩු වර්ග පහක් සාමාන්‍යයෙන් දැකිය හැකිය.එනම්,

1.පාර්ශවයන්ගෙන් එක් පාර්ශවයක් හෝ පාර්ශවයන් දෙදෙනාගේම විවාහ වන අවස්ථාවේ ඇතිවන ලිංගික බෙලහිනතාවය මත පවරන නඩු එක් වර්ගයකි.ලිංගික බෙලහිනතාවය විවාහ වන අවස්ථාවේ පැවතීම මිස විවාහයෙන් පසුව ඇතිවන ලිංගික බෙලහිනතාවය හෝ විවාහයෙන් පසු දරුවන් නොලැබීම එනම් කාන්තාවගේ වඳ භාවය හෝ පුරුෂයන්ගේ මඳ සරු බව මිට අදාල නොවේ.ලිංගික බේලහිනතව ඔප්පු කිරීම තරමක් අසීරු කාර්යකි.එයට හේතුව එය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව සාක්ෂි මගින් පෙන්වීමට පැමිණිලි පක්ෂයට සිදු වීමයි.මෙවැනි නඩුවක නඩුව පැවරු පසු හෝ ඊට පෙර බෙලහිනතාවය ඇති අය වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනය කරවීමට එකී පුද්ගලයා අකමැති වන අවස්ථාවක අධිකරණයට නියෝගයක් කළ නොහැක.

2.ද්වේශ සහගත අතහැර යාම:-පාර්ශවයක් විසින් විවාහය අවසන් කිරීමේ චේතනාවෙන් අනෙක් පාර්ශවය අතහැර දමා දෙපාර්ශවය ජීවත් වූ නිවසින් පිටව යාම ද්වේශ සහගත අතහැර යාමයි.බොහෝ දික්කසාද නඩු පවරනු ලබන්නේ මේ හේතුව මතයි.

3.අනුමිත ද්වේශ සහගත අතහැර යාමේ වරද මත පවරනු ලබන දික්කසාද නඩු:-එක් පාර්ශවයකට අනෙක් පාර්ශවයේ ක්‍රියා කලාපය මත දෙපාර්ශවය ජීවත්වන නිවසේ ජීවත් වීමට නොහැකි වීම මත එකී නිවසින් පිටව යාම අනුමිත ද්වේශ සහගත අතහැර යාමයි.ද්වේශ සහගත අතහැර යාමකදී නිවසින් පිටව යන පාර්ශවය වැරදිකරු වේ.අනුමිත ද්වේශසහගත අතහැර යාමකදී නිවසේ සිටින පාර්ශවය වැරදිකරු වේ.

4.අනාචාරය නමැති වරද මත පවරනු ලබන දික්කසාද නඩු;-විවාහක පාර්ශවයන් වෙනත් පාර්ශවයන් සමග පවත්වනු ලබන ලිංගික සබඳතාවය අනාචාරයයි.සමලිංගික සේවනයද මේ යටතට වැටේ.මෙය අධිකරණය හමුවේ ඔප්පු කිරීම තරමක් අසීරුය.

5.වසර හතක් දෙපාර්ශවය වෙන්ව සිටීම මත ලබාගන්නා දික්කසාදය:- නමුත් මෙහිදී වසර හත වෙන්ව සිටීම සමග පෙර සඳහන්කළ වරදක් ඔප්පුකිරිම කලයුතුය.

සාමාන්‍යයෙන් විදේශගත සිටීම යන කරුණ මත මෙම තත්වයට අදාල කරගත නොහැක.

දික්කසාද නඩුවකදී පහත කරුණු වැදගත් වේ.

1.පොලිස් පැමිණිලි මෙවැනි නඩුවලදී අනවශ්‍ය නමුත් නමුත් නඩුව ඔප්පු කිරීමේදී අධිකරණය සලකා බලයි.

2.දික්කසාදයක් ලබා ගැනීමට පෙර කිහිප වතාවක් ඒ ගැන සිතා බැලීම ඉතා වැදගත් වේ.නඩුව පැවරු පසුවද තීන්දුව දුන් පසුවද නැවත සමාදාන වීමට බාධාවක් නීතියෙන් නොමැත.දික්කසාදය අධිකරණයෙන් අවසන් කලද නැවත එම පාර්ශවයන්ටම විවාහ වීමට නීතියෙන් බාධාවක් නොමැත .

3.තමාගේ නීතිඥ වරයාට සියලු තොරතුරු නොවලහා කීම ඉතා වැදගත්වේ.

4.අඩු වයසින් විවාහ වන පාර්ශවයන්ගේ දික්කසාද වීමේ ප්‍රවනතාවය වැඩිය.

5.දික්කසාදය නීතිය ඉදිරියේ විසුරුවා හැරිම පහසු වුවද එහි පසුකාලින ප්‍රතිපල දරුවන්ටද බලපානු ඇත.

More News »