ගුවන් ගමන් බලපත් නොමැති විදේශගත ශ්‍රීලාංකිකයන්ට බලපත්

2018-01-25 11:15:00       651


ජුනිමස 01 වැනිදා සිට ගුවන් ගමන් බලපත් නොමැති විදේශගත ශ්‍රීලාංකිකයන්ට එම බලපත් ලබා ගැනීමට හැකි චක‍්‍ර ලේඛනයක් විදේශ අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කැරිනි. ඊට සමාන්තරව විදේශයකදී ගුවන් ගමන් බලපත් ලබා ගැනීමේදි බල පැවැත්වූ පැරණි නීති අඬංගු 2011 වසරේ ස්ථාපිත කල චක‍්‍ර ලේඛනය අහෝසි වුයේය.

විදේශ ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගුවන් ගමන් බලපත් ඉල්ලූම් කිරීමේදි මුහුණ දීමට සිදුවූ ගැටලූ සම්බන්ධව ප‍්‍රථම වරට ප‍්‍රංශයේ පැරිස් එකමුතුව ප‍්‍රශ්න ගණනාවක් අඩංගු සංදේශයක් 2015 නොවැම්බරයේ දී මස ප‍්‍රංශයේ ශ්‍රීලංකා තානාපති තිලක් රණවිරාජා මහතාට භාර දීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස එම චක්‍ර ලේඛනය නිකුත් කැරිනි.

මේ අනුව විදේශීය රටක ජීවත් වන ගුවන් ගමන් බලපත ප‍්‍රශ්නයක් වූ ඕනෑම සරනාගත නොවන ශ්‍රීලාංකිකයෙකුට ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මේ ක‍්‍රියා මාර්ගයන් පැහැදිලි කරන රැස්වීමක් පසුගිය 10 වැනි සිකුරාදා තනාපති රණවිරාජා මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් තානාපති කාර්යාලයේදි රැස්වීම පැවැත් විණි.. කලක් තිස්සේ තානාපති කාර්යාලයේ සිදුවී ඇති අකටයුතුකම් රැසක් සමාජයට හෙළිකළ අතර එය ප‍්‍රංශ තානාපති කෙනෙකු ප‍්‍රංශ ඉතිහාසය කළ ප‍්‍රථම හෙළිකිරීමක් ලෙස ඉතිහාස ගත වන්නේය.

courtesy : lawpage.lk


More News »