විදේශ රටක , දික්කසාද නඩුවක් පැවරිය නොහැකිද ?

2018-02-14 11:02:00       856


සිවිල් සහ වානිජ්‍ය නඩු සම්බ්න්ධ විශේෂ සහ අධිකරණ ලේඛණ විදේශ රටවලට භාර දීම සම්බන්ධ හේග් සම්මුතිය ( Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra-Judicial Documents in Civil or Commercial Matters ) සඳහා 2001 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් තබා ඇත. ඒ අනුව විදේශ රටක සිටින ලංකිකකුට හෝ ලාංකිකයෙකු නොවන අයෙකුට ,ලංකාවේ සිටින ලංකාව තුල සම්බන්ධයක් ඇති සිවිල් සහ වානිජ්‍ය මය නඩු පැවරීමට නඩු පවරා සිතාසි භාරදීම කල හැක. නමුත් මෙම ක්‍රමය සෑම නඩු කටයුත්තකටම අදාල නොවන අතර විශේෂයෙන් වෛවාහක නඩු සම්බන්ධයෙන් අදාල කරගත හැක. මේ යටතේ විදේශ රට ජීවත් වන පාර්ශවයකට ලංකාවේ සිටින විත්තිකරුට එරෙහිව තමන් පදිංචි රටේ නඩු පවරා තම විවාහය අවසන් කිරීමේ හැකියාව ඇත. මෙම සම්මුතිය රටවල් 64 පමණ අත්සන් කොට ඇති අතර ඇමෙරිකාව , යුරෝපීය රටවල් මේ සඳහා අත්සන්කොට ඇත.
විවාහක නඩු හැරුණු කොට අනෙකුත් සිවිල් සහ වාණිජ්‍යමය නඩු පැවරීමේදී නඩුව පවරන රට තුල එවැනි නඩු නිමිත්ත්කට මෙම ක්‍රමය අදාල වනවාද නැද්ද යන්න පළමුව සොයා බැලිය යුතු වේ.

අනෙක් අතට ලංකාව තුල සිටින පාර්ශවයකට මෙම ක්‍රමය යටතේ විදේශ රටක සිටින විත්තිකරු වෙත නඩු පවරා පහසුවෙන් සිතාසි බෙදා දීම කල හැකි වුවද ලංකාව මෙම හේග් සම්මුතිය අත්සන් තබා තිබුනද පනතක් ලෙස සම්මත වී නොමැති නිසා මෙම සම්මුතියෙන් ලබා ගත හැකි පහසුව අහිමි වී ගොස් ඇත.
courtesy : lawpage.lk


More News »