මත්පැන් බී රියපැදවීමේ වරදට වරදකරු වන්නේ කවර අවස්ථාවේදීද?

2018-04-18 12:49:00       879


අභියාචනාධිකරණ  නඩු අංක:-CA 485/8 හි වාර්තාගත සුමනරත්න එදිරිව ස්ථානාධිපති ,පොලිස් ස්ථානය බොරැල්ල යන නඩු තින්දුව ආශ්‍රයෙන් සකස් කරන ලදී.

සුමනරත්න යන අයට එරෙහිව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතේ  ප්‍රතිපාදන සහ ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ චෝදනා තුනක් මත  බොරැල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් නඩු පවරන ලදී.එම චෝදනා වන්නේ ,

(අ).1981 .11 .06 වන දින නිරාජ් ලක්ෂමන් යන අයව වාහනයේ ඝට්ටනය  කිරීමෙන් මරණය සිදු කිරිමෙන් ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 298 වගන්තිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් කිරීම,

(ආ).ඉහත කි චෝදනාවට විකල්පව  නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය කිරීමෙන් ඉහත  නම් සඳහන් අය මරණයට පත්කිරීමෙන්  කිරීමෙන් ලංකා 298 වගන්තිය යටතේ වරදක් කිරීම ,

(ඇ).එකී අවස්ථාවේ මත්පැන් පානය කර මහා මාර්ගයේ රිය පදවා ඉහත කි අය මරණයට පත්කිරීමෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතේ 151 .1.(ඒ) සහ 214 .1. (ඒ ) වගන්ති සමග කියවිය යුතු 216(ඒ)වගන්තිය යටතේ දඬුවම් කළ යුතු වරදක් කළ බවයි .

චෝදනා පත්‍රය කියවා දීමෙන් පසු චෝදනාවලට නිවැරදිකරු බව ප්‍රකාශ කළ චුදිත සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයක් පැවැත්විය.එසේ නඩු විභාගයෙන් පසු චෝදනා තුනටම චුදිත වරදකරු කළ අධිකරණය  වසර දෙකක සිර දඬුවමක් නියම කළ අතර ඊට අමතරව රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමට නියෝග කරන ලදී.

මෙම නඩු තීන්දුවේ තුන්වන චෝදනාවට වරදකරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් චුදිත විසින් අභියාචනයක් ඉහල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියේ තුන්වන චෝදනා පැමිණිල්ල විසින් ඔප්පුකොට නොමැති බැවින් එකී චෝදනාවට වරදකරු කළ නොහැකි බවයි.

එනම් චුදිත බිමත්ව සිටි බවට පැමිණිල්ල ඉදිරිපත්කල වෛද්‍ය වාර්තාවේ නිවැරදිව  සඳහන් නොවන බවයි.එනම වෛද්‍ය වාර්තාවේ එක් ස්ථානයක මත්පැන් ගඳ වහනය වන බවත් ,තවත් ස්ථානයක එසේ  මත්පැන් ගඳ වහනය නොවන බවත් ප්‍රකාශකොට ඇත.

කිසියම් අවස්ථාවක මෝටර් වහනයක් පදවන අයෙක් මත්පැන් බි ඇති බවට පොලිස් නිලධාරියෙකු සැක කරන අවස්ථාවක එකී තැනැත්තා අත් අඩංගුවට ගෙන මත්පැන් බි ඇද්ද යන්න පරික්ෂ කරන නලය පුම්බා පරීක්ෂාවට ලක් කළ හැක,එසේ එම පරීක්ෂණය කිරීමට විරුද්ධ වන අයෙකු  මත්පැන් බි සිටි අයෙකු වශයෙන් පූර්ව නිගමනය කිරීමට පනත මගින් ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.

එසේම දෙවන ක්‍රමය වන්නේ රජයේ වෛද්‍ය වරයෙකු වෙත ඉදිරිපත්කොට රුධිරය පරීක්ෂා කොට රුධිරය මිලි ලීටර 100 කට ඇල්කොහොල් ග්‍රෑම්0.08 ක ප්‍රමාණයක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත්නම් එවැනි අවස්ථාවක  මත්පැන් බි මහාමාර්ගයේ වාහන පැදවීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කළ හැක.එසේ වෛද්‍ය පරිෂණයට ඉදිරිපත්වීම ප්‍රතිෂේප  කරන අයෙකු සම්බන්ධයෙන්ද මත පැන් බී සිටි බවට පූර්වනිගමන කෙරේ.

ඒ සියලු පරිෂණ නිසි ලෙස සිදු කළ බවට පැමිණිල්ල විසින් එනම් පොලිසිය විසින් ඔප්පු කළ යුතුය.නමුත් මෙම නඩුවේ සාක්ෂි මගින් චුදිත රිය පදවන අවස්ථාවේ මත් පැන් බි සිටි බවට සාක්ෂි ඉදිරි පත නොවූ අතර ඒ අවස්ථාවේ චුදිතගේ රුධිරයේ තිබු මත්පැන් ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි මෙහෙයවා නොතිබූ හෙයින් චුදිතගේ ස්ථාවරය පිළිගත් අභියාචනාධිකරණය තුන්වන චෝදනාවෙන්  චුදිත නිදොස් උගත් මහේස්ත්‍රාත් තුමාගේ එකී වරදට වරදකරු කිරීම ඉවත් කරන ලදී.

courtesy : lawpage.lk


More News »